TAID 13. Genel Kurulu 17. Subat 2015 Sali günü dernek merkezinde yapilmis ve H. Bahadir Özbayir yeniden iki yil için Yönetim Kurulu Baskanligina seçilmistir. Yönetim Kurulu asil üyeliklerine ise; Yffet Türken, Tansu Giz, Özkan Çelik, H. Aydyn Yumrukçal, Murat Tokatly ve E. Emrah Duman seçilmislerdir. Genel Kurul toplantisinin ardindan ilk toplantisini yaparak göreve baslayan H. Bahadir Özbayir baskanligindaki yeni Yönetim Kurulunda Iffet Türken baskan yardimciligi ve M. Kemal Tokatli saymanlik görevlerine seçilmislerdir
 
TAİD 11. Olağan Genel Kurulu 12. Şubat 2013 Salı günü dernek merkezinde yapılmış ve H. Bahadır Özbayır yeniden iki yıl için Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yönetim Kurulu asil üyeliklerine ise; İffet Türken, M. Kemal Tokatlı, Tayfun Kazazoğlu, Tansu Giz, B. Serkan Karataban, H. Aydın Yumrukçal seçilmişlerdir. Genel Kurul toplantısının ardından ilk toplantısını yaparak göreve başlayan H. Bahadır Özbayır başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulunda İffet Türken başkan yardımcılığı ve M. Kemal Tokatlı saymanlık görevlerine seçilmişlerdir.
 
Derneğimiz Olağan Genel Kurulu 12 Şubat 2013 Salı günü saat 16.00'da Dernek merkezinde yapılacaktır
 
"Derneğimizin internet sitesinde yer alan online veritabanına TAİD üyesi firmaların aylık satışlarına yönelik bilgi girilmesi suretiyle veri paylaşılması uygulamasının rekabet mevzuatına uygunluğu hususunda Rekabet Kurumu'na yaptığı başvuru olumlu olarak neticelenmiş ve karar ilgili kurumun internet sitesinde yayınlanmıştır."
 
OSD-TAİD-TAYSAD tarafından 24-27 Kasım 2011 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen İSTANBUL COMVEX FUARI gerçekleşmiştir.
 
TAİD 10. Olağan Genel Kurulu 17. Şubat 2011 Perşembe günü dernek merkezinde yapılmış ve H. Bahadır Özbayır yeniden iki yıl için Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yönetim Kurulu asil üyeliklerine ise; Esen Kuntsal, C. Tanar Çakmakçı, Tansu Giz, İffet Türken, Tayfun Kazazoğlu ve Tarkan Burak seçilmişlerdir. Genel Kurul toplantısının ardından ilk toplantısını yaparak göreve başlayan H. Bahadır Özbayır başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulunda Esen Kuntsal başkan yardımcılığı ve Tansu Giz saymanlık görevlerine seçilmişlerdir.
 
Derneğimiz Olağan Genel Kurulu 17 Şubat 2011 Perşembe günü saat 16.00'da Dernek merkezinde yapılacaktır.
 
Ford Otosan A.Ş. ile Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 15.03.2010 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile TAİD üyeliğine kabul olunmuşlardır.
 
PUZTMEISTER Makine Sanayi Ticaret A.Ş. 18.02.2010 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile TAİD üyeliğine kabul edilmiştir.
 
Kısa adı TAİD olan Ticari Araç İthalatçıları Derneği 24.12.2009 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında tüzük değişikliğine giderek adını AĞIR TİCARİ ARAÇLAR DERNEĞİ olarak değiştirmiştir. Dernek adının kısaltması, sektör ve kamuoyunda bilindiği şekliyle TAİD olarak muhafaza edilmiştir. Kurulduğundan bu yana geçen 10 yıla yakın süredir ticari araç sektörüne ithalat ve üretim bileşenleriyle entegre bir bakış açışı geliştiren TAİD, üyelerinin ithal ve yerli ürünleri ile ağır ticari araç pazarının ve ticari araçların ayrılmaz parçası olan treyler ve üst yapı pazarının %50’sini aşan çok önemli bir bölümünü temsil etmekte olduğundan da hareketle faaliyet alanını ithal ve yerli ayrımı yapılmaksızın; Ağır Ticari Araçlar (azami yüklü ağırlığı 3,5 ton ve üzeri ticari taşıt araçları ve bunların tamamlayıcısı treyler ve diğer üstyapılar) olarak değiştirmiş bulunmaktadır. Bu açılımıyla Ağır Ticari Araç Sektörünün Avrupa Birliği normları doğrultusunda gelişimine destek vermeyi amaçlayan TAİD’e tüzüğün gerekliliklerini yerine getiren tüm ağır ticari araç, treyler ve üst yapı üreticileri ile ithalatçıları / distribütörleri üye olabileceklerdir
 
OSD-TAİD-TAYSAD tarafından 3-6 Aralık 2009 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen İSTANBUL COMVEX FUARI gerçekleşmiş. Üyelerimizden Daf - Tırsan ve Otokar markaları ile fuarda yer almıştır.
 
TAID Olağan Genel Kurulu 19 Şubat 2009 tarihinde Dernek merkezinde yapılmıştır.
 
Dernek istatistiklerinin etkin bir şekilde tutulması ve analiz edilmesi için gerekli olan veritabanı sistemi kurularak devreye alınmıştır.
 
Yayın No: 3 “Ticari Taşıt Sürücü ve İşletmecileri İçin Üstyapıda Temel Bilgiler” kitapçığı basılarak dağıtımı yapılmıştır. 2004 yılında yayınlanan Yayın No: 1 “Ticari Araçlarda Temel Bilgiler” ve 2006 yılında yayınlanan Yayın No: 2 “Ticari Taşıt Sürücü ve İşletmeleri İçin Temel Bilgiler” adlı kitaplar daha önce sektörün, kamu ve eğitim kuruluşlarının hizmetine sunulmuştu.
 
TAID Olağan Genel Kurulu 21 Şubat 2008 tarihinde Dernek merkezinde yapılmıştır.
 
Tırsan Treyler San. ve Nakliyat A.Ş. derneğimize katılmıştır.
 
İTAF 2006 Ticari Araç Fuarı 15-18 Mayıs 2006 tarihleri arasında Derneğin aktif katılımı ile TÜYAP / Beylikdüzü'nde başarı ile gerçekleştirilmiştir. Fuara toplam 220 firma, 22.231 m² stand alanı ile katılmış, fuarı 12.786 kişi ziyaret etmiştir.
 
Ulaştırma Bakanlığı , Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Ticari Araçlarda Plaka Tahdidi" tebliğ taslağı Dernek bünyesinde ayrıntılı olarak tartışılmış ve Dernek görüşü Bakanlığa bildirilmiştir.
 
Yayın serisinin 3. kitapçığı olacak olan "Ticari Araç Üstyapıcıları için Temel Bilgiler " kitapçığı için bir hazırlama komitesi kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Kitapçık 2008 yılı içinde basılarak sektörün istifadesine sunulacaktır.
 
Derneğin 2 Nolu yayını olan "Ticari Taşıt Sürücü ve İşletmecileri İçin Temel Bilgiler" kitapçığı basılmış ve başta üniversiteler, meslek yüksek okulları, meslek liseleri olmak üzere kamu kuruluşları da dahil çok geniş bir kitleye ücretsiz olarak dağıtılmıştır. 11.000 adet basılan kitapçık ayrıca üyelerimizce satılan araçlarla birlikte işletmeci ve sürücülere elden verilmiştir.
 
Trafik Sigortası Bilgi Merkezi TRAMER ile temasa geçilerek kuruluşun Dernek merkezinde bir sunum yapması temin edilmiş ve işbirliği imkanları görüşülmüştür.
 
Uluslararası nakliyecilerimizin belirli ülkelerdeki geçişlerinde karşılaştıkları zorluklar ele alınmış ve bunları gidermek üzere , araç ve treyler ithalatçısı / üreticisi firmaların yapabileceği hususlar görüşülerek uygulamaya konulmuştur. Bu konuda UND ve RODER gibi meslek örgütleri ile bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
 
Lojistik sektörünün gelişimine katkı yapmak amacıyla 24-26 Eylül 2004 tarihlerinde İstanbul Exhibition Center'de düzenlenen Logitrans'04 fuarına üyelerin bir bölümünün araçları ile katılımına ilaveten panel sponsoru olarak destek verilmiştir. Panel yönetimini TAİD Yönetim Kurulu Başkanı'nın yaptığı "Avrupa Birliği Yolunda Lojistik Sektöründe Devlet Politikaları ve Lojistik Sektörünün Yapılanması"konulu panelde bir çok üst düzey kamu yöneticisi de konuşmacı olarak bulunmuştur.
 
21-25 Nisan 2004 tarihlerinde Derneğin aktif katılım ve desteğiyle TÜYAP tarafından 1. ITAF Fuarı ( İstanbul Ticari Araçlar, Yan Sanayii ve Aksesuarları Fuarı ) düzenlenmiştir.
 
Ticari araç sektörünü yakından ilgilendiren ulusal mevzuat değişiklikleri ve bu konulardaki gelişmeler yakından takip edilmiş, ilgili kamu ve sektör kuruluşları ile görüşülerek görüş ve bilgi alış verişinde bulunulmuştur.
 
Avrupa ülkelerinde devreye alınan ve 12 ton ve üzeri tüm araçları kapsayan yeni otoban ücretlendirme sistemi ''Toll Collect'' uygulamasının, uluslararası nakliyecilerimiz ve araç teknik donanımları üzerindeki etkileri incelenmiştir.
 
Ticari araç terminolojisi ve ticari taşıtların temel özellikleri ile ilgili kavramların bilinmesi ve sektörümüzün tüm paydaşları arasında tanımlarda fikir birliği oluşturulması ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak, sektörümüzün sözlüğü olarak da tanımlayabileceğimiz '' Ticari Taşıtlarda Temel Bilgiler '' kitapçığı hazırlanmış ve Derneğin 1 Nolu yayını olarak sektörün hizmetine sunulmuştur. 10.000 adet basılan kitapçık nihai müşterilerimize, eğitim kuruluşlarına ve kamu kurumlarına ücretsiz olarak dağıtılmıştır.
 
Sektörün ve kamuoyunun ticari araç pazarı hakkında bilgilendirilmesi amacıyla 3.5 ton ve üzeri kamyon/çekici pazarında satılan ithal ürünlerle ilgili istatistiklerin aylık bazda derlenerek Derneğin web sitesinde düzenli olarak yayınlanmasına başlanmıştır. Aynı istatistikler ticari araçların ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz treyler ve semi treyler satışları için de yapılmaktadır.
 
Nakliye sektörünün önemli bir bölümünü oluşturan uluslararası nakliyecilerimizden 2002 yılı başından itibaren UBAK geçiş belgeleri çerçevesinde bir zorunluluk olarak talep edilmeye başlanan , çekici ve treylerlerin periyodik muayeneleri ve bu muayenelerin belgelendirme esaslarını içeren ''Yol Değerlilik'' testlerinin Türkiye'de nasıl ve kimin tarafından yapılacağı konularında Ulaştırma, Bayındırlık ve Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları nezdinde çalışmalar yapılmıştır.