AMAÇLARIMIZ

DERNEĞİN AMACI

  • Derneğin amacı " Ülkemizde yerleşik ağır ticari araç (azami yüklü ağırlığı 3,5 ton ve üzeri ticari taşıt araçları ve bunların tamamlayıcısı treyler ve diğer üstyapılar) imalatçı, ithalatçı ve distribütörlerini temsilen kullanıcı sektörlerin Avrupa Birliği normları doğrultusunda gelişimini sağlamak; tüketici ve toplum yararına taşımacılık sektörü ile ilgili diğer kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak; sektör mensuplarının hak ve yararlarını gözetmek" olup çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir
  • Ülkemizdeki ağır ticari araç imalatçı, ithalatçı ve distribütörlerini temsilen, sektöre ilişkin konular, sorunlar ve ülke çapında düzenlemeler yönünden görüşler belirtir; resmi makamlar ile özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur; üyelerinin hak ve yararlarını korur; sektöre ilişkin yasalar hakkında görüş belirtir ve ülke yararına oluşumlar için destek verir,
  • Otomotiv sektörünün, ana ve yan kuruluşları ve bunlarla ilgili kurumlar, kuruluşlar ve dernekler ile koordineli çalışmalar yürütür,
  • Avrupa Birliği kapsamında, üretici ve tüketicilerin teknolojik alanda işbirliği ve gelişmesini sağlamak üzere organizasyon, planlama, standartlaşma, prodüktivite ve kalite konularında çalışmalar yapar; tam rekabet koşullarının oluşturulmasına ilişkin girişimlerde bulunur,
  • Taşıma sektörü ile bağlı sektörlerin gelişimine ve Avrupa Birliği standartlarına uygunluğunu sağlamaya katkıda bulunur; alt yapı oluşumu için çalışmalar yapar; karayolları ile trafik güvenliği ve çevre koruma unsurlarının düzenlenmesi, iyileştirilmesi ve denetlenmesine ilişkin girişimlerde bulunur,
  • Üyelerinin, kullanıcı sektörün ve kullanıcıların eğitim ve öğretim konularında kendilerini geliştirmeleri, bilgi ve deneyim düzeyini yükseltmeleri için etkinliklerde bulunur; eğitim kurumları, mesleki kuruluşlar, endüstriyel ve ticari kurumlar ile işbirliği yapar; gelir artırıcı projeler için tesisler, eğitim ve araştırma üniteleri kurar, işletir ya da kurulmasını özendirir,
  • Üyeleri arasında ya da üyeleri ile tüketiciler arasında meydana gelebilecek anlaşmazlıkların tahkim yolu ile çözümlenmesinde aracılık eder,
  • Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için gereken kaynakları sağlamak üzere iktisadi girişimlerde bulunur,
  • Yasaların izin verdiği diğer konularda çalışmalarda bulunur.

24.12.2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile Dernek Ünvanı Ağır Ticari Araçlar Derneği olarak değiştirilmiştir.
Basın bültenini görmek için tıklayınız.