ÜYELİK ŞARTLARI

ÜYELİK KOŞULLARI

MADDE 6 - Derneğe üye olabilmek için,

6.1) Gerçek üye: Medeni haklara sahip sektöre katkısı olan gerçek kişiler derneğe üye olabilirler.

Ülkemizde, geçmişten beri varlığını sürdüren bir markayı temsil etmek, “imalatçı veya yetkili İthalatçı veya distribütör” unvanını haiz olmak, yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun satış sonrası hizmet olanaklarına sahip olmak ve temsil ettiği markanın; güvenlik, çevre, tüketici hakları v.b. gibi konular başta olmak üzere Avrupa Birliği menşeli olmasa dahi Avrupa Birliği normlarına uygun yapılanmış bir firma olmak kaydıyla, Türkiye veya Avrupa Birliği üyesi bir ticari araç üreticisinin hissedarı olduğu imalatçı/ithalatçı veya distribütör firmaları ya da Avrupa Birliği üyesi bir ticari araç üreticisinden ithalat yapan firmaları ya da Avrupa Birliği dışındaki orijinli ticari araç üreticileri derneğe tüzel kişi olarak üye olabilirler.

Tüzel kişi üyeler genel kurullarda üçer temsilci ile temsil edilirler. Tüzel kişilerin görevlendirecekleri temsilciler tüzel kişilikte Yönetim Kurulu üyesi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Muhasebe Finans Müdürü, Hukuk Müşaviri ya da Pazarlama ve Satış Müdürü veya organizasyonun yapısı gereği unvanın adı farklı olmakla beraber, yukarıda sözü edilen unvanlara eş değer unvan ve yetkilere sahip görevlerden birinde bulunmalıdır.

6.3) Derneğin iki Etkin Üyesi tarafından üyeliğe önerilmek şarttır.

6.4) Her bir ticari araç markası ancak bir firma (tüzel üye olarak) derneğe üye olarak alınabilir.

6.5) Çalıştıkları kuruluştan ayrılan Etkin Üyeler, (tüzel kişi temsilcileri) talep ettikleri ve sadece yıllık ödenti ödemeleri halinde Etkin Üyelik hakkını gerçek üye olarak derneğe kabul edilebilirler.

6.6) Derneklere üye olmaları yasaklananlar, dernek ödenti ve katılma paylarını öde¬meme nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile mevzuatın ilgili hükümleri uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar Derneğe üye olamazlar.

24.12.2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile Dernek Ünvanı Ağır Ticari Araçlar Derneği olarak değiştirilmiştir.
Basın bültenini görmek için tıklayınız.